I det fynske folks tjeneste

Nye vandplaner kan oversvømme Ole Mogensens marker

Miljøstyrelsen vil anlægge nye vandområder. Inddrages Jerstrup Bæk i planerne, risikerer landmand Ole Mogensens marker at blive oversvømmet.

00:27

Ole Mogensen (tv.) håber, at Miljøstyrelsen tager Jerstup Bæk ud af vandområdeplanerne. Det gør næstformand i Vandpleje Fyn, Chris Halling, til gengæld ikke.

Landmand Ole Mogensens marker omkring Bogense står i vand.

De store mængder vand ødelægger Ole Mogensens afgrøder, så han ikke får fuldt udbytte af sine marker. Det har økonomiske konsekvenser.

- Jeg er allerede i år, hvor jeg skal have en vårafgrød, sikker på at få et tab på mindst 20 procent, siger han.

Ole Mogensens marker afvander i den nærliggende Jerstrup Bæk, men bækken er en af de mange fynske vandløb, der er med i Miljøstyrelsens vandområdeplaner.

Det betyder, at forureningen i bækken skal reduceres, og at den er beskyttet mod fysiske forandringer, der vurderes at skade faunaen.

Dermed risikerer Ole Mogensens marker at blive totalt oversvømmet, fordi vandet ikke længere kan løbe ud i bækken.

Læs også Millioner til fynske vådområder - men aftale med landmænd mangler

Vandområdeplaner

Vandområdeplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. Planerne skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Vandområdeplanerne skal nu revideres inden udgangen af året, og lige netop Jerstrup Bæk er kommet i fokus. Det er den, efter at folketingspolitiker og miljøordfører for Venstre, Erling Bonnesen, i januar deltog i en video for Effektivt Landbrug.

I videoen fremlægger han Jerstrup Bæk som et godt eksempel på et vandløb, der ikke behøver at komme med i de nye reviderede vandområdeplaner. 

Frygter for faunaen

Den holdning er lystfisker og næstformand i Vandpleje Fyn, Chris Halling, ikke enig i. Han påpeger, at Jerstrup Bæk opfylder alle Miljøministeriets kriterier for at indgå i vandområdeplanerne. Han frygter for faunaen i vandløbet.

- Hvis man piller små vandløb som Jerstrup Bæk ud af planerne, så frygter jeg, at landmændene vil vedligeholde vandløbet meget hårdt med grødeskæring ned til bunden og grave vandløbet både dybere og bredere, hvilket vil spolere faunaen, siger Chris Halling.

Sagen handler, ifølge Erling Bonnesen, om at få brugt de midler, der i finansloven er sat af til området, bedst muligt. Han ser et kompromis som en mulig løsning, når det kommer til Jerstrup Bæk.

- Vandløbet har forskellige præg i hver sin retning, så det vil da glæde mig, hvis vi kan få gang i en snak om et kompromis, siger venstrepolitikeren.

Jerstrup Bæk løber langs Ole Mogensens marker, men knækker i en næsten 90 graders bue ind i Jerstrup Skov.

Knækket er en del af Ole Mogensens drømmescenarie. Han håber, at stykket, der løber ind i skoven, kommer ud af vandområdeplanerne, så man kan få lov til at rense bunden op. Det vil gøre Jerstrup Bæk i stand til at aftage mere af vandet på Ole Mogensens marker og sikre ham et større udbytte af sine afgrøder. 

Læs også Vådområder droppet: Familien Thomsen er lettet - nu kan vi sove roligt

02:58 Luk video