I det fynske folks tjeneste

Nye visioner om integrationen i Odense

Et års arbejde med at formulere en politik for integrationsindsatsen i Odense ser nu ud til at bære frugt. Alle partier og organisationer i Odense er klar til at bakke op om en ny og ændret vision for integrationen i byen.

-

Et års arbejde med at formulere en politik for integrationsindsatsen i Odense ser nu ud til at bære frugt. Alle partier og organisationer i Odense er klar til at bakke op om en ny og ændret vision for integrationen i byen.


Indvandrere skal bidrage til mangfoldigheden i Odense

Odense skal være \"et dynamisk medborgersamfund\", der værdsætter og respekterer den mangfoldighed, som kendetegner byen\". Sådan står der blandt andet i den vision for integrationen som politikerne i Kultur- og Socialforvaltningen tirsdag godkendte. Forud er gået et års arbejde, hvor blandt andet LO, DA, Flygtninge/ indvandrerrådet, SDU og forskellige konsulenter har arbejdet på at udforme visionen. 

- Ethvert ord er bearbejdet og valgt med omhu. Det kan virke som et luftigt papir, men det vil danne grundlag for den politik vi fremover vil føre i kommunen, siger rådmand Jørgen Lund(V). 

Visionspapiret fylder blot en enkelt side, men bryder med den hidtidige opfattelse af, at integration handler om at alle skal leve efter den danske kultur. I stedet skal Odense være en by præget af mangfoldighed med plads til forskellighed, hedder det blandt andet i visionen.

- Alle partier bakker op om denne nye vision. Vi skal væk fra at alle skal være danske, men dansk kultur skal fortsat være grundlaget for integrationen, lyder det fra Jørgen Lund.

Samtidig vil kommunen også stille krav til byens indvandrere og flygtninge. Kommunen forventer blandt andet, at alle i den erhvervsaktive alder er selvforsørgende og alle borgere skal have kendskab til byens tilbud og kultur- og fritidstilbud.

Den nye vision skal til endelig behandling i Odense Byråd inden sommerferien.