I det fynske folks tjeneste

Nyt byggeri presser sejlklubber

Fremtiden for de små sejlklubber omkring Odense Havn er endelig afklaret - og de fleste klubber får lov at beholde deres klubhuse og bådpladser i havnen. Men hos Odense Motorbådsklub er man ikke just begejstret over fremtidsudsigterne.

I mere end 70 år har Odense Motorbådsklub haft til huse i et lille sidebassin til Odense Kanal.

I mere end 70 år har Odense Motorbådsklub haft til huse i et lille sidebassin til Odense Kanal klemt inde mellem kanalvej og Næsbyhovedskov.

- Vi har et godt sammehold, vi sankker jo sammen alle sammen, fortæller formand Lennart Johanneson fra Odense Motorbådsklub.

Men de kommende år bliver den lille klub inddraget i de ambitiøse planer om en omdannelsen af hele Odense Havn.

Vinteropbevaringspladsen skal ryddes og en tredjededel af bådepladserne skal væk, så Odense Havn på sigt kan sælge en stor del af arealet ned til vandbassinet.

-  Jeg er ikke glad for, at der overhovedet skal bygges. Jeg syntes, det er synd, og det vil ødelægge hele området hernede, siger formand Lennart Johanneson fra Odense Motorbådsklub.

Men den gamle motorbådsklub får dog lov at beholde både klubhus og totredjedele af bådepladserne.

I lighed med de andre fire sejlklubber i Odense Havn får Odense Motorbådsdklub en ny lejekontrakt foreløbig frem til 2022.

- Det er vigtige kulturelementer i vores havn og vores nye havneby. De skal selvfølgelig blive der. Det har vi fået vished for nu med den beslutning, som vi har truffet, siger By- og Kulturrådmand Anker Boye (S).