I det fynske folks tjeneste

Nyt liv i Allested-Vejle Hallen

Lokale- og Anlægsfonden medfinancierer ombygning af Allested-Vejle Hallen så den bliver mere tidsvarende og tilpasses nye brugere og funktioner.

Lokale- og Anlægsfonden har fået øje på, at 75% af landets idrætshaller er bygget før 1983 og derfor er modne til ombygning. Nogle af dem så meget, at de er truet af lukning.

Derfor har fonden udpeget tre haller til at deltage i et projekt, der skal føre nyt liv til hallerne.

En af dem er Allested-Vejle Hallen.

Her har man længe arbejdet på at bruge hallen til kulturelle arrangementer, men det kræver en ombygning, og den bliver nu mulig med støtten fra Lokale- og Anlægsfonden.

Først betaler fonden tre arkitektfirmaer for at lave forslag til, hvordan hallen kan bygges om til kulturelle formål. Derefter er fonden parat til at betale 40 - 50% af et byggeri på højst 10 millioner kroner.