I det fynske folks tjeneste

Nyt vådområde på Ærø

Genopretningen af vådområdet Vitsø på Ærø er klar til indvielse. Samtidig åbnes et nyt forløb af øhavsstien.

Vitsø, som området har set ud hidtil

Vådområdeprojekt Vitsø syd for Søby på Ærø omfatter 112 hektar, som er omdannet til en sø på 52 hektar med tilhørende våde enge og lignende naturarealer.

Området er et vigtigt levested for sjældne og følsomme planter samt et rigt dyreliv.

Vådområdeprojekt Vitsø er det første store naturprojekt på Ærø og er et led i Vandmiljøplan II.

Indvielsen finder sted fredag d. 22. januar.

Vis Nyt vådområde på Ærø på et større kort


Vis Nyt vådområde på Ærø på et større kort