I det fynske folks tjeneste

Nyt våben i kampen mod kræft

Odense Universitetshospital har taget en ny, skånsom metode i brug til at fjerne små kræftknuder og tilløb til kræft i spiserøret.

Nyt, skånsomt våben mod kræft i spiserøret

Metoden består i at føre en tynd slange ned i spiserøret under en kikkertundersøgelse.

På spidsen af slangen sidder en lille ballon med et strømførende kateter, som kan brænde et tyndt lag af det syge sted i spiserøret.

Efter behandlingen skrabes det døde væv af. Hvis det er nødvendigt, kan behandlingen gentages.

Behandlingen tager ca. 20 minutter, og patienten kommer hjem samme dag, som knuden fjernes.

Store forventninger

Metoden er velegnet til patienter, som ikke kan tåle større operationer, og de første behandlinger både herhjemme og i udlandet har vist lovende resultater med meget få bivirkninger.
Kirurgisk Afdeling A på OUH forventer at den nye metode frigør en del operationstid, der kan nedsætte ventetiderne for andre kræftpatienter.

- Vi må hele tiden være opmærksomme på nye metoder, der kan gøre behandling endnu mere skånsom og effektiv, siger ledende overlæge på Kirurgisk Afdeling A Jesper Durup.

- Nogle af de nye metoder kan virke kostbare, men når det samlede regnskab med komplikationer, sygedage, operationstider m.m. gøres op, er de ofte forbundet med besparelser, siger han.