I det fynske folks tjeneste

Odense afviser fortsat nød-børnepasning

Odense afviser fortsat at lade de 900 pædagogmedhjælpere passe børn under pædagogernes strejke.

Flere kommuner har valgt at lade pædagogmedhjælperne passe nogle af de strejkeramte børn, men Odense og 5 andre strejkeramte kommuner har valgt at lukke helt for pasning i daginstitutionerne.

En beregning fra Børn- og Ungeforvaltningen viser, at pædagog-medhjælperne kun ville kunne passe mellem 5 og 8 % af børnene, og det kun i en yderst reduceret åbningstid.

Det svarer til, at hvert barn i gennemsnit kun ville blive passet én gang hver 14. dag.

Forvaltningen vælger også at læne sig op af en udtalelse fra en lektor i småbørnspædagogik, Stig Broström, der mener, at det er en desperat handling at lade medhjælpere passe børn.

- Man kan ikke overlade pædagogisk arbejde til andre end de professionelle pædagoger med en uddannelse der kvalificerer dem til at varetage mange børns trivsel, læring og udvikling, siger Stig Broström i følge en meddelelse fra Odense Kommune.  

Læs mere