I det fynske folks tjeneste

Odense centrum for landsdækkende samarbejde

Nyt samarbejde om innovation og velfærdsteknologi med deltagelse af både private og offentlige instanser får base i Odense.

Foto: Arkiv / Ole Holbech

De fem danske regioner, Servicestyrelsen samt en række kommuner og private virksomheder går sammen om en fælles indsats for at sætte ekstra skub i det offentlig-private samarbejde på velfærdsområdet.

De involverede skyder tilsammen 48 millioner kroner i projektet, der får Center for Brugerfokuseret Innovation i Odense som omdrejningspunkt.

Laboratoriet bringer den offentlige og den private sektor sammen omkring udvikling af nye produkter og services til gavn for begge parter.

Private virksomheder kan udvikle nye og bedre produkter, når de får adgang til den offentlige sektors viden og ekspertise.

Og for den offentlige sektor skaber samarbejde med private virksomheder eksempelvis bedre muligheder for at øge kvaliteten af den service, der leveres til borgerne.