I det fynske folks tjeneste

Odense-elever hentes når der pjækkes

Når en skoleelev på H. C. Andersen Skolen i Odense pjækker, så bliver vedkommende hentet af skolens leder. Den utraditionelle ordning er også populær på andre skoler.

På H. C. Andersen Skolen i Odense bliver eleverne hentet hvis de pjækker

Laver aftale med forældrene

Det er specielt skoler i udsatte boligområder, der tager de utraditionelle metoder i brug. Det gør de for at sikre, at børnene og de unge møder op og deltager i undervisningen. 

- Vi laver en aftale mellem elevens forældre og skolen. Aftalen betyder, at jeg eller viceskoleinspektøren henter barnet. Og selvfølgelig bliver eleven orienteret, så han eller hun kender konsekvensen, siger skoleinspektør Anna Vadgaard fra H. C. Andersen Skolen. 

Hver morgen ringer hun konsekvent hjem til alle børn, der ikke har en gyldig grund til at blive hjemme. Og så tager hun ud til de elever, der til trods for påmindelsen vælger at blive hjemme.

Eleverne har typisk indvandrerbaggrund og får dårligere karakterer end deres klassekammerater. Det betyder, at de har et langt større frafald i deres uddannelsesforløb.