I det fynske folks tjeneste

Odense får Vejprisen

Odense fik mandag Vejprisen 2010 for sit arbejde med cykelstier.

Odense hædret for sin indsats for cyklisterne

Begrundelsen for at Odense fik prisen er kommunens målrettede arbejde med at skabe "cyklisternes by".

Især tre indsatser blev fremhævet ved overrækkelsen:

  • Den arkitektoniske bearbejdning af cykelstierne i midtbyen omkring Klingenberg og pladsen foran Domkirken. Stisystemet med de gennemtænkte designdetaljer indføjer sig fornemt som en integreret del af det store byrum, og detaljeringen med de store belysningsmaster understreger og komplementerer hele anlægget.
  • Tunnelanlægget under Søndre Boulevard ved Hunderup Skole fremhæves for sine arkitektoniske overvejelser. Stisystemet rummer et gennemtænkt tunnelanlæg med dagslys/ovenlys - altsammen for at skabe tryghed for børnene.
  • Niels Bohrs Allé fremhæves for sit forbilledlige stærke arkitektoniske hovedgreb - det brede, gennemtænkte og beplantede vejanlæg, hvor cykelstierne ligger i eget tracé. Det oprindelige visuelle og funktionelle udtryk fastholdes på fornem vis i vejens videreførelse til de nye erhvervsvirksomheder omkring Tietgenbyen. 

Vejprisen uddeles hvert år af Vejdirektoratet og blev overrakt Transportminister Hans Christian Schmidt til By- og Kulturrådmand Jan Boye mandag på Werners Plads i Odense centrum.