I det fynske folks tjeneste

Odense fordeler efter etnisk baggrund

Odense kommune tager drastiske midler i brug for at undgå skoler med en stor overvægt af elever med anden etnisk baggrund end dansk.

Odense vil fordele elever efter etnisk baggrund.

Børne- og ungeudvalget i kommunen foreslår at fordele eleverne på de odenseanske skoler udelukkende efter etnisk baggrund. Det er muligt på grund af det frie skolevalg.

Udvalget lægger således op til, at elever med anden etnisk baggrund har fortrinsret til de skoler, hvor elevsammensætningen fraviger den gennemsnitlige sammensætning på byplan med hensyn til etnisk baggrund. Det skal være sådan for at sørge for, at elever med ens etnisk baggrund ikke bliver klumpet sammen på de samme skoler.

Men den ordning er forkastelig, mener det konservative folketingsmedlem, Carina Christensen, fra Odense. Hun synes det er dybt forkert at opdele elever efter etnicitet.
- Det er Apartheid-lignende tilstande, mener hun.