I det fynske folks tjeneste

Odense Å hjælper Kinas vand

Erfaringerne med at mindske forurening og naturgenopretning i blandt andet Odense Å skal nu komme til gavn i Kina.

Erfaringer fra Odense Å skal være med til at sikre bedre vandforsyning i Kina

Under sit besøg i Kina 21. - 25. juni har miljøminister Karen Ellemann indgået aftale med det kinesiske vandressourceministerium.

Aftalen fokuserer på grundvand, vandplanlægning og naturgenopretning af vandløb, blandt andet byggende på erfaringer fra Odense Å.

- Detkan synes vanvittigt at sammenligne Odense Å med Yangtzefloden. Men ikke desto mindre er kineserne meget interesseret i at lære af vores erfaringer, siger Karen Ellemann.

Det gælder blandt andet om at lave sammenhængende vandplaner, naturbeskyttelse og reduktion af forurening, som det er sket i Odense Å.

Lidt vand til mange mennesker

Kina har 20% af verdens befolkning, men kun syv procent af verdens vandressourcer, som er under stigende pres - ikke mindst som følge af landets fremstormende vækst.

Miljøministeren skal nu drøfte med kineserne, hvordan samarbejdet kan foregå.

Det vil inddrage en række danske virksomheder, som er førende leverandører af løsninger indenfor drikkevand, kortlægning af ressoucer, pumper og anden teknologi til at spare på vandet.