I det fynske folks tjeneste

Odense Kommune storkunde hos Taxa

På tre år er Odense Kommunes regning til taxakørsel med skolebørn vokset med næsten 50%. Kommunen erkender, at tallet er i overkanten.

Taxametret tikker for Odense Kommune

I 2003 betalte Odense Kommune 6,4 millioner kroner til at fragte skolebørn i taxa.

I 2006 er tallet oppe over 10 millioner kroner.

De elever, der bliver kørt i taxa på kommunens regning, er bla.:

  • Flygtninge - og indvandrerelever, der går i modtageklasse i et andet skoledistrikt end deres eget
  • Elever, der skal til skoletandlæge på en anden skole
  • Elever, der har en farlig skolevej
  • Handicappede elever, der går i specialklasser

Især antallet af børn i specialklasser vokser og medvirker til den markante stigning mener Skolerådmand Jane Jegind

Hun erkender, at stigningen er i overkanten og mener, at det må være muligt at høste fordele af stordrift ved feks. rute- og samkørsel.

Den omfattende skolekørsel i taxa betyder, at det visse morgener kan være svært for andre at få en taxa.