I det fynske folks tjeneste

Odense skal være kraftcenter for sundheds- og robotteknologi

Vækstforum for Region Syddanmark har bevilget 36,6 millioner kr. til en række projekter indenfor sundheds- og robotteknologi i Odense.

Massiv støtte til udvikling af sundheds- og robotteknologi i Odense

Formålet med de mange penge er at udvikle og forankre et væksterhverv, hvor Odense allerede har store styrker og gode muligheder for vækst.

Projekt Sund Vækst

12 millioner kroner går til projekt sund vækst, som køres af Odense Kommune.

Det består af syv delprojekter. Et af dem er om robotteknologi som redskab til genoptræning og forebyggelse af patienter med apopleksi.

Et andet delprojekt er en patientløfter. En robot, der gør patienter og borgere i stand til selv at flytte sig fra f.eks. en seng til en stol. Den skal støtte personalet i plejen af mere eller mindre selvhjulpne patienter. 

Leg med robotter

RoboCluster får 10,8 millioner kr. til i samarbejde med en lang stribe organisationer og virksomheder at udvikle festivalen, "Robots at Play".

Planen er at gøre festivalen til et fyrtårn, der kan tiltrække både turister og fagligt interesserede.

Den skal desuden inspirere virksomheder til at arbejde med kombinationen af leg og teknologi.

RoboCluster får desuden otte millioner kr. til deres klyngeinitiativ. RoboCluster er en såkaldt klynge af virksomheder, som netværker om at arbejde med robotteknologi, bla. til sundhedssektoren.

Kuffert til hjertepatienter

Det fjerde projekt holder til på medicinsk afdeling på OUH Svendborg Sygehus.

Sammen med to private virksomheder har sygehuset udviklet patientkufferten MediSat. Den har i 18 måneder været afprøvet til behandling af KOL-patienter (kronisk obstruktiv lungesygdom), så de kan udskrives tidligere end ellers.

Resultaterne er så gode, at de samme parter vil udvikle en ny kuffert til hjertepatienter.

Teknologicenter for robotter

Vækstforum støtter samtidig det Regionale Teknologicenter for robotter, sensorer og intelligente systemer, RTC.

Centret har fået tilsagn om støtte fra Videnskabsministeriet og søger derfor regional medfinanciering, og Vækstforum siger ja.