I det fynske folks tjeneste

Odense Å snor sig igen

Odense Å slynger sig igen på strækningen mellem Brobyværk og Nørre Broby.

Odense Å slynger sig igen på strækningen mellem Brobyværk og Nørre Broby.

Den genslyngede strækning blev mandag indviet af folketingsmedlem  Erling Bonnesen (V).

Projektet mellem Brobyværk og Nr. Broby er første etape af et større projekt til forbedring af vandmiljøet i Odense Å og Fjord. Udover genslyngning af Odense Å har Surmosebækken fået et nyt forløb.

Dræn i markdræn blevet ændret, så de overrisler ådalen, og de tidligere våde enge vil også snart være genskabt.

Fremover vil hovedparten af vådområdet passes af græssende kreaturer eller slås, og mindre områder vil være permanente lavvandede søer.

Alt sammen til stor gavn for plante- og dyrelivet i vådområdet.

Læs mere