I det fynske folks tjeneste

Ørbæk Kommune - Kandidater

-

-

A: Socialdemokratiet, sideordnet opstilling, 12 kandidater:


1. Peder Hansen, 57 år, kom.best.medl., spidskandidat
2. Kurt Bjørnø, kom.best.medl.
3. Aksel Andersen, kom.best.medl.
4. Birthe Stjernegaard Jensen, kom.best.medl.
5. Trine Jensen
6. Lilian Jensen
7. Henning Pedersen
8. Jan Reimer Christiansen
9. Per Høegh Pedersen
10. Jørgen Stub Holme
11. Bent Lauridsen
12. Leif Jesssen


* Spidskandidat Peder Hansen er en erfaren politiker med 24 år bag sig i kommunalbestyrelsen. Peder Hansen tror ved dette valg på et flertal og dermed en chance for et systemskifte i kommunen. Og det kan ske, idet de mange stemmer, som ellers er gået til Venstre-borgmesteren Jens Jørgen Pedersen, bliver frigjort. Hvis socialdemokraterne vinder valget, ser Peder Hansen en genopretning af økonomien som den største opgave. Der må ifølge ham ske en opbremsning samt omlægninger for at begrænse udgifterne i kommunen. Peder Hansen forestiller sig et ideologisk skift i forhold til Venstre - et skift, der vil betyde en stigning i grundskylden samt jordskatter.


Valgforbund: A+F


C: Det Konservative Folkeparti, 6 kandidater: 


1. * Mogens Skyttegaard-Nielsen, gårdejer
2. Kenneth Taanquist, politiassistent
3. Kirsten Veje Jakobsen, regnskabsassistent
4. Andreas Christensen, civilingeniør og civiløkonom
5. Henrik Skov, konsulent
6. Ove Johansen, slagtermester


* Mogens Skyttegaard-Nielsen. Gårdejer, 61 år.
Han går til valg på en genopretning af kommunens økonomi - men det må ikke ske ved skattestigninger, som ellers er konsekvensen af budgetforliget.
Mogens Skyttegaard-Nielsen mener, at det skræmmer mulige tilflyttere fra at slå sig ned i Ørbæk. Spidskandidaten sigter efter et bredt samarbejde i den
kommende periode - Venstres dominans skal brydes, og bliver de konservative repræsenteret skal et samarbejde med Venstre betyde indflydelse til de
konservative. Spidskandidaten er optimistisk omkring valget - han vurderer, at de konservative bliver repræsenteret med to mandater. Stemmerne skal
primært hentes fra Venstres tab af borgmestereffekten ved Jens Jørgen Pederens afgang.


Ikke i valgforbund

V: Venstre, sideordnet opstilling: 


* Bemærk: Historisk set har Venstre haft flere lister til valget - helt op til fire. Til det kommende valg er der henholdvis en nord- og en sydliste:


V1- Nordlisten, 10 kandidater: 


1. * Kaj Refslund, kom.best.medl., borgmesterkandidat
2. Karen Jacobsen, 51 år, social- og sundhedshjælper
3. Søren Svendsen, landmand
4. Kenneth Muhs, 28 år, officer
5. Hanne Fahnøe, 38 år, assistent
6. Claus Bisgaard Larsen, 26 år, kontorassistent
7. Ulrik Wehner, 26 år, klubleder
8. Poul Rasmussen, 36 år, gårdejer
9. Finn Ivar Larsen, 52 år, klejnsmed
10. Palle Lindegård, 37 år, tømrer


* Venstres spidskandidat erkender, at der er en stor arv at løfte efter Jens Jørgen Pedersen - men understreger samtidig, at han som borgmester vil have sin måde at være på. Kaj Refslund er klassisk liberal, når han pointerer vigtigheden af erhvervene som grundlag for velfærden. Han ønsker at sikre landsbyernes overlevelse, hvor bosætningsforholdene med børnepasning, skoler og transport skal være tilstede overalt i landbokommunen. Kaj Refslund er åben over for et tværtkommunalt samarbejde, så længe det ikke går ud over servicen over for borgerne.V2 - Sydlisten, 12 kandidater:


1. Klaus Jørgen Pedersen, 64 år, direktør
2. Hanna Quaade, lektor
3. Flemming Nielsen, 42 år, udviklingschef
4. Henrik Uldahl, 33 år, frugtavler
5. Arne Hansen, 65 år, landmand
6. Henrik Møller Andersen, 61 år, gårdejer
7. Hans Erik Eriksen, 54 år, økonomikonsulent
8. Niels Erling Pedersen, 52 år, gårdejer
9. Helle Pedersen Dam, landbrugstekniker
10. Steen Nielsen, 51 år, landmand
11. Hans Skov Madsen, 62 år, landmand
12. Martin Stenmann Jensen, 20 år, student


Listeforbund: V1+V2


F: Socialistisk Folkeparti, partiliste, 5 kandidater:


1. * Else Klint, 53 år, kom.best.medl.
2. Mogens Pedersen
3. Vivi Braas
4. Lars Erik Møllebæk
5. Martha Andersen


* Else Klint ser det som den største opgave at få rettet op på kommunens økonomi. En solid kassebeholdning skal genopbygges. Else Klint mener, skatten bør stige med halvanden procent (budgetforliget betyder en stigning på en procent) og grundskyldspromillen op fra seks til 12. Det skal ske for at sikre sikre flere nye cykelstier, som er nødvendige, efterhånden som flere mindre skolers overbygninger flyttes til Ørbæk.


Valgforbund: A+F


L: Borgerlisten, 5 kandidater:


1. * Preben Faurholt, mejerist, 58 år, kom.best.medl.  
2. Anja Sohne Pedersen
3. Poul Markussen
4. Jacob Nilsson
5. Jytte Find


 * Preben Faurholt har tidligere været valgt for Fremskridtspartiet og Venstre, men er nu klar til en tørn mere for Borgerlisten. Han ønsker et opgør med
den førte økonomiske politik i kommunen -altså Venstres styring - og kalder det for usolidarisk og umenneskeligt at sælge plejehjemmet og derefter lade
de ældre betale indskud i ældreboligerne. Preben Faurholt vurderer at der istedet er penge at hente ved en øget effektivisering i kommunen - dog uden
udliciteringer. Det bør være det allersidste skridt, mener han. En endnu højere skattestigning end den vedtagne er nødvendig, og det burde være meddelt borgerne i kommunen åbent og ærligt. Og det er ifølge Preben
Faurholt ikke sket.

Ikke i valgforbund

Har vi glemt din link, så send en mail med den


Tilbage til hovedsiden om Ørbæk Kommune