I det fynske folks tjeneste

Østrigske læger til Syddanmark

Indere, polakker, hollændere og tyskere. Og nu snart også østrigere. De danske regioners korps af sygehuslæger med udenlandsk eksamensbevis kan snart få selskab af østrigske fagfæller.

I hvert fald har den danske ambassade i Wien i Østrig netop foreslået regionerne et samarbejde om at rekruttere østrigske læger til de
danske sygehuse.

Onsdag fik Region Syddanmark besøg af den danske ambassadør, Hugo Østergaard-Andersen, der fortalte et mindre hold af topembedsfolk og sygehusdirektører om, hvordan de syddanske sygehuse med ondt i arbejdskraften skal gribe et ansættelsesprojekt i alpelandet an.

Ligesom Tyskland og Holland har Østrig lige nu overskud af læger, som et underskudsramt dansk sygehusvæsen kan få glæde af. I Østrig er mellem 500 og 1000 læger arbejdsløse.

Ifølge chefkonsulent i Region Syddanmarks HR-afdeling, Annette Lunde Stougaard, er planerne allerede langt fremskredne.

Den danske ambassade i Østrig har på forhånd henvendt sig til den østrigske lægeforening og regering, der vil støtte en eventuel rekruttering af læger til de danske regioner.

Derudover har ambassaden drøftet mulighederne for intensiv danskundervisning af lægerne med en professor i skandinavisk ved Wiens Universitet, som har bekræftet, at der findes lokale lærerkræfter, som kan give den type undervisning.

40 - 50 østrigske læger

-Ambassaden har også tilbudt at hjælpe os med annoncering i
østrigske medier, ligesom den vil bistå os med at arrangere en
egentlig jobmesse, når vi når så langt, siger Annette Lunde
Stougaard.

Chefkonsulenten vurderer, at Region Syddanmark i første omgang vil kunne bruge mellem 40-50 østrigske læger til både sygehus- og praksissektoren, og et eventuelt ansættelsesprogram kan sættes i værk umiddelbart efter sommerferien.

Næstformand i Region Syd, Poul-Erik Svendsen (S), hilser rekrutteringen af østrigske læger velkomment.

-På både kort og langt sigt har vi behov for tilførsel af arbejdskraft.
Det afgørende er bare, at vi rekrutterer fra lande, der har en overproduktion af sundhedspersonale og ikke stjæler arbejdskraft
fra lande, som selv har brug for den, siger Poul-Erik Svendsen.