I det fynske folks tjeneste

OUH-afdeling ramt af skimmelsvamp

Skimmelsvamp i en bygning i Sanderum betyder, at alvorligt syge fynboer i en periode ikke kan få hjælp af Palliativt Team Fyn.

Årsagen til den pludselige flytning er skimmelsvamp i den bygning, som det palliative team lejer af Hospice Fyn.

Palliativt Team Fyn flytter lørdag 5. juli ud af de skommelramte bygninger hos Hospice Fyn for i stedet at rykke ind i en tom afdeling på Nyborg Sygehus.
 
Flytningen betyder, at teamet i nogle uger ikke kan modtage nye patienter, og at de praktiserende læger i den periode ikke kan henvise patienter til teamet.

Allerede henviste patienter vil dog ikke blive berørt af flytningen.
 
Årsagen til den pludselige flytning er skimmelsvamp i den bygning, som det palliative team lejer af Hospice Fyn.

En byggesagkyndig rådgiver har i en ny rapport konkluderet, at Palliativt Team Fyns kontorer skal rømmes, og at bygningen skal ryddes og forsegles. Selve Hospice Fyn har til huse i andre bygninger, der ikke er berørt af skimmelsvamp-angrebet.

De 10 medarbejdere i Palliativt Team Fyn arbejder med uhelbredeligt syge og deres familier. Indsatsen omfatter ikke alene den medicinske behandling og smertelindring men også støtte til patienterne, så de kan forholde sig til forholde sig til sociale, psykologiske og eksistentielle spørgsmål.

Teamet behandler årligt omkring 350 patienter, hvoraf langt de fleste har kræft.
 
Palliativt Team Fyn hører under Onkologisk Afdeling R på Odense Universitetshospital.