I det fynske folks tjeneste

OUH behandler leverbetændelse i fængsel

Et mobilt hold fra Odense Universitets Hospital behandler indsatte med kronisk leverbetændelse i Nyborg Statsfængsel.

OUH og Nyborg Statsfængsel har i samarbejde oprettet et hepatitis-ambulatorium i Nyborg Statsfængsel. Her tilbydes indsatte kontrol og behandling for kronisk hepatitis af en speciallæge og en sygeplejerske fra Infektionsmedicinsk Afdeling.

Blandt indsatte i fængsler og arresthuse er der en øget forekomst af viral hepatitis.

Men patientgruppen har ikke regelmæssig kontakt til sygehusvæsenet, og det er sværere at fastholde stofmisbrugere i længerevarende behandlingsforløb.

- Desværre er det et begrænset antal af de indsatte, der tager imod tilbud om behandling i Infektionsmedicinsk Ambulatorium på OUH, siger ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på OUH Svend Stenvang.

- Undersøgelser har vist, at kun ca. 10. pct. af patienterne med hepatitis C gennemfører behandling for sygdommen. Men et fængselsophold giver mulighed for løbende og målrettet kontrol og behandling af de indsattes sygdom, siger Svend Stenvang.

Fakta

Nyborg Statsfængsel har 281 pladser og 840 indsættelser om året.
Det er anslået, at ca. 280 af de 840 er stofmisbrugere.
23 skønnes at opfylde kriterierne for behandling

Ved du noget? Så send os et tip