I det fynske folks tjeneste

Overskud i kassen på Nordfyn

Regnskabsresultatet i Nordfyns Kommune viser et overskud på ordinær drift på 90,3 millioner kroner. Det er væsentligt bedre end det oprindelige budget som forudsagde et overskud på 30,8 millioner kroner.

- Det er med glæde, at jeg konstaterer, at regnskab 2011 er det første regnskab i kommunens historie, hvor der er overskud på det skattefinansierede område,siger borgmester Morten Andersen, Venstre.

Regnskabsresultatet er et udtryk for en stram økonomisk styring, hvor alle er opmærksomme på at yde den bedste mulige service for færrest mulige ressourcer. Dette tema har igennem de seneste år været i fokus og det ser ud til at lykkes, skriver borgemester Morten Andersen i sin forelæggelsestale.

Samtidig er det lykkedes ved inkluderende tiltag at tilbyde borgere service i egen kommune indenfor både børn og voksenområdet.

- Det er med glæde, at jeg konstaterer, at regnskab 2011 er det første regnskab i kommunens historie, hvor der er overskud på det skattefinansierede område og jeg håber, at det er udtryk for, at Nordfyns Kommune i tråd med den nyligt vedtagne økonomiske politik fremover vil fremlægge et regnskab med balance imellem indtægter og udgifter, siger borgmester Morten Andersen, Venstre.