I det fynske folks tjeneste

P-område ved OUH ændret efter klager

Odense Universitetshospital, OUH, har ændret belægning og afmærkning ved 250 parkeringsbåse efter et utal af klager over p-bøder.

Sådan så P-pladserne ud, før der kom ny asfald og striber.

OUH har modtaget del klager fra bilister, fordi en tilstrækkelig tydelig opstribning ikke kunne tegnes oven på grusbelægningen.

De 250 parkeringspladser ligger umiddelbart vest for OUH.

OUH har siden tilbagebetalt kontrolafgifterne til alle de bilister, der på en af de to pladser havde fået en p-afgift for at parkere hen over striberne mellem to parkeringsbåse.

Asfaldt og nye striber

Grusbelægning på p-pladserne er blevet erstattet med asfalt, og det har gjort det muligt at foretage en klar og synlig opstribning.

Odense Universitetshospital indførte 1. januar 2008 betalingsparkering for de 683 parkeringspladser, der er tættest på hospitalsbygningerne.

Formålet var at skaffe plads til parkering for patienter og pårørende - og det er lykkedes.

Det er fortsat gratis for optienterne parkerer, mens prisen for andre er 12 kroner i timen fra mandag til fredag mellem kl. 8 og 16.