I det fynske folks tjeneste

Pænt regnskab fra Fyns Amt

Trods større udgifter til sundhedsvæsenet har Fyns Amt brugt færre penge end afsat i budgettet for 2004. Det viser et foreløbigt regnskab, som en tilfreds amtsborgmester fremlagde onsdag.

-

Trods større udgifter til sundhedsvæsenet har Fyns Amt brugt færre penge end afsat i budgettet for 2004. Det viser et foreløbigt regnskab, som en tilfreds amtsborgmester fremlagde onsdag.

Amtet har haft et merforbrug på 170 millioner kroner til behandling af flere patienter. Alligevel viser amtets samlede, foreløbige regnskab et mindreforbrug på 10 millioner kroner.

De forøgede sundhedsudgifter skyldes først og fremmest behandling af fynboer på sygehuse udenfor Fyn. Men det opvejes altså til fulde af besparelser på amtets andre aktiviteter.

De 10 millioner kroner luner i amtskassen, som nu rummer 65 millioner kroner.