I det fynske folks tjeneste

Penge på vej til fornyelse i Langeskov

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter uddeler 50 millioner kroner til områdefornyelse i 13 byområder i 11 af landets kommuner. Kerteminde modtager som eneste fynske kommune 3 millioner kroner til fornyelse i Langeskov.

Formålet med områdefornyelse er at iværksætte og koordinere initiativer, der fremmer udviklingen i et problemramt byområde og som styrker grundlaget for private investeringer i fornyelsen af området.

Fornyelse af nedslidte byområder

En beslutning om områdefornyelse kan anvendes til at forny nedslidte byområder i mindre byer eller større byer, boligområder med store sociale problemer samt ældre erhvervs- og havneområder

- Jeg er glad for, at så mange kommuner nu kan arbejde målrettet med at skabe gode rammer for beboernes hverdag - både i landets større byer og i mindre lokalsamfund på landet. For at en positiv udvikling i et byområde kan lykkes, kræver det, at der bygges videre på de ressourcer, der allerede findes i området, og at det sker i samarbejde med de lokale parter, siger Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter, Soc.dem.

Fakta om områdefornyelse i Langeskov

Langeskov er præget af landevejens samt jernbanens dominerende gennemskæring af byen med store tilgængeligheds-problemer til følge.

Bybilledet er præget af inspirerende byrum og tomme butikker, der giver et samlet trist indtryk af byen.

Byen mangler kulturelle tilbud og har desuden udfordringer med en gruppe utilpassede unge, der bl.a. udøver hærværk som følge af manglende aktivitetsmuligheder.

Byområdets største bygningskompleks er centeret, der fremstår tillukket med en stor tom parkeringsplads uden for centerets åbningstider.

Områdefornyelsesindsatsen skal bidrage til at øge byens kvaliteter som bosætningsby, bl.a. ved at forbedre forholdene for byens børn og unge.

Indsatsen skal bl.a. gøre centerområdet mere attraktivt ved fysisk forbedring af arealer omkring centeret, etablere aktivitetssted for byens unge samt styrke forbindelsen mellem centret og de omkringliggende områder.

Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter