I det fynske folks tjeneste

Penge på vej til herregårde

20 herregårde fordelt over hele landet er udvalgt til at deltage i Realdanias idékonkurrence om Fremtidens Herregård. Heref er de 6 fra Fyn.

Wedellsborg Gods på Vestfyn er en ud 5 fynske herregårde der deltager med konceptudviklingsprojekter, der vil videreudvikle ideer til genanvendelse af herregårdenes bygninger.

På Fyn er det Billesskov på Vestfyn, der sammen med 9 andre herregårde, vil vise konkrete eksempler på genanvendelse af herregårdenes bygninger.
 
Og hele 5 fynske herregårde ud af i alt 10 deltager med konceptudviklingsprojekter, der vil videreudvikle ideer til genanvendelse af herregårdenes bygninger.

Det er herregårdene Gyldensteen på Nordfyn, Bramstrup på Midtfyn, Lundsgaard på Østfyn, Tranekær på Langeland og Wedellsborg på Vestfyn.

Som støtte til gennemførelse af realiseringsprojekterne har Realdania afsat en pulje på op til 65 millioner kroner.

Læs mere