I det fynske folks tjeneste

Penge til museum i Trankebar

Donation fra Lauritzen Fonden til det nye Fiskeri-og Søfartsmuseum i Trankebar.

1 af 3

Foreningen Trankebar, der har rod på Fyn, åbnede i februar et lille museum i Trankebar med fokus på maritime aktiviteter. Nu har foreningen modtaget en bevilling fra Rederiet Lauritzens Fond på 40.000 kroner.

Et beløb der rækker langt i Indien, fortæller Poul Petersen, der er næstformand i foreningen.

- Vi er startet op under meget beskedne forhold. Foreløbig har vi af Bestsellerfonden fået stillet et par lokaler til rådighed i den tidligere danske lægebolig i Kongensgade.

Første udstilling handler om fiskerne

Museets første udstilling handler om fiskerne i Trankebar.

Efterhånden som der kommer midler til det, skal museet udbygges med flere samlinger. Blandt andet historien om de mange skibe der kom til Trankebar fra Danmark gennem de 225 år, Danmark havde handelsstation på i Indien.

Museets marinarkæologiske afdeling skal også udforske kysten ud for Trankebar, hvor der ligger efterladenskaber fra de 225 år skib, der har ankret op foran Fort Dansborg.

www.trankebar.net