I det fynske folks tjeneste

Piger bedøves og voldtages

Center for Voldtægtsofre i Odense advarer de unge piger i nattelivet. Der er mistanke om at flere og flere piger udsættes for drugrapes d.v.s. at de udsættes for voldtægt efter først at være blevet bedøvet.

- Jeg har en klar fornemmelse af, at det er et stigende problem, siger Lone Schulz Hedemand, der er daglig leder af Center for voldtægtsofre i Odense.

Rigshospitalets voldtægtscenter havde i 2003 18 sager, hvor der var mistanke om drugrape, i 2004 var tallet steget til 43, mens det sidste år var 51. Centret får omkring 300 henvendelser om året.

Til sammenligning får Odense 50-55 henvendelser om året.