I det fynske folks tjeneste

Politikere dropper regionsråd

Kun hver anden regionsrådspolitiker vil genopstille til næste valg. En af årsagerne er utilfredshed med den måde beslutningerne bliver taget på.

Og det tyder på, at der bliver skiftet godt ud på pladserne i landets regionsråd til næste år.

I en rundspørge til landets regionsrådspolitikere foretaget af Ritzau svarer kun halvdelen, at de vil genopstille til valget næste år.

En fjerdedel har allerede besluttet sig for at droppe regionsrådet, mens den sidste fjerdedel stadig er i tvivl om, hvorvidt de vil stille op.

- Det er markante tal. Tidligere undersøgelser blandt amtsrådspolitikere har vist langt højere andel af politikere, der vil genopstille, når de bliver spurgt på dette tidspunkt i valgperioden. Det tyder på, at der er opbrud blandt regionspolitikere på vej, og at vi måske kommer til at se en
helt ny generation af regionspolitikere, siger Kasper Møller Hansen, valgforsker og lektor ved Københavns Universitet til Ritzau.

En af årsagerne til at droppe regionsrådet er blandt andet alder og lyst til at bruge tiden på andet end politik.

For mange drejer det sig også om utilfredshed med arbejdsformen og arbejdet i regionsrådet.

Bente Bendix (V) sidder både i regionsrådet i Syddanmark og i Esbjerg Byråd. Hun oplever meget stor forskel fra kommune til region og vil nu droppe arbejdet i regionen for i stedet at forsøge at blive folketingskandidat for Venstre.
 
- Det at være politiker i regionen føles faktisk ikke som at være rigtig politiker. Hvis ikke man er formand eller næstformand, så er muligheden for indflydelse begrænset, for magten er begrænset til dem, siger Bente Bendix.
 
Regionerne må i modsætning til kommunerne ikke tage beslutninger i stående udvalg. Alle beslutninger skal i stedet tages i regionsrådet. Det er et problem for mange, mener Bente Bendix.

- Vi har udvalg uden beslutningskompetence. Så vi kan sidde og drøfte i det uendelige, men beslutningerne kan først tages i regionsrådet, siger Bente Bendix.