I det fynske folks tjeneste

Politikere får hjælp af fynske læger

3 fynske overlæger er blandt de 15 eksperter, der ved en høring i Vejle i dag skal være med til at "klæde" regionsrådspolitikerne i Syddanmark på. Politikere har brug for hjælp til at svare på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, hvordan hjælpen til akut syge syddanskere skal organiseres.

Foredrag fra fagområderne

14 af de faglige eksperter kommer fra sygehusene i regionen. Deriblandt de tre overlæger Niels Dieter Röck, Claus Hovendal og Kresten R. Petersen fra Odense Universitetshospital. I løbet af eftermiddagen holder de tre fynboer oplæg om, hvordan de vurderer de faglige forudsætninger for Sundhedsstyrelsens anbefalinger på netop deres område.

Efter høringen vil sagen blive behandlet i regionsrådets særlige udvalg for akutbetjening før regionsrådet på sit møde den 5. marts drøfter sig frem til et endeligt svar til Sundhedsstyrelsen.

Se høringen direkte

Når den endelige rapport fra Sundhedstyrelsen er klar i løbet af foråret vil regionsrådet tage fat på den egentlige opgave med at tilrettelægge akutområdet i regionen. Både borgere og kommuner vil blive hørt i den del af processen.

Interesserede kan følge høringen direkte via web-tv på regionsyddanmark.dk.