I det fynske folks tjeneste

Praktiserende læger tilbyder kostomlægning

Fyns Amt afprøver en ny forebyggelsesindsats i Odense. Indsatsen er på kostområdet, hvor der hidtil har manglet tilbud.

-

Fyns Amt afprøver en ny forebyggelsesindsats i Odense. Indsatsen er på kostområdet, hvor der hidtil har manglet tilbud.

I projektet får udvalgte praktiserende læger mulighed for at henvise patienter til kostomlægningskurser, der afvikles som gruppe- eller individuelle forløb alt efter, hvad der motiverer patienten bedst. Det er gratis for patienten at deltage i tilbudet mod at forpligte sig til at deltage i møder og udføre kostregistrering.

Indsatsen målrettes overvægtige unge og voksne, der er motiverede for en kostomlægning.

- Fedme er et alvorligt problem og er så udbredt, at man kan tale om en epidemi. Derfor er det vigtigt, at de praktiserende læger kan henvise patienter til kostomlægning. I forvejen henviser amtet til rygestopkurser, AlkoholBehandlingsCentret og Motion som Medicin, siger Bo Libergren, formand for Forebyggelses- og Sundhedsudvalget i Fyns Amt.

Tilbudet skal sikre en effektiv forebyggelse af fedme og følgesygdommene til fedme. Tilbudet er et blandt flere tiltag, der skal fremme praktiserende lægers mulighed for at bidrage til forebyggelsen af udvalgte folkesygdomme med fokus på hjertekarsygdomme, aldersdiabetes, forebyggelige kræftformer og KOL (rygerlunger). De væsentligste risikofaktorer for disse folkesygdomme er tobak, alkohol, inaktivitet og forkert kost.