Ti klima-anbefalinger skal ændre Odense: Sådan reagerer politikerne

Ti anbefalinger for at få Odense klimaneutral i 2030 er landet, og nu kommer der politiske reaktioner på eksperternes udmelding.

Hvis de ti anbefalinger, som en særlig Task Force er kommet med, skal munde ud i et klimaneutralt Odense i 2030, skal politikerne bakke op.

Sådan lyder det fra gruppen, som tirsdag eftermiddag offentliggjorde deres ti anbefalinger til presse og offentlighed.

Den socialdemokratiske borgmester Peter Rahbæk Juel siger i den forbindelse, at hvis man ser bort fra en af de ti anbefalinger, bliver man nødt til at skrue op på en af de andre.

Gruppen har som en af de ti anbefalinger, at man senest i 2030 indfører såkaldte nul-emissionszoner, hvor der kun må køre elbiler og andre køretøjer uden udstødning.

Til spørgsmålet om, hvorvidt borgmesteren er klar på at sende i hvert fald de benzin- og dieselbiler ud af byen, lyder svaret:

- En ting, der i hvert fald står klart for mig, er, at den mobilitetsplan, der ligger, den tror jeg, vi skal lægge væk, og så skal vi lave en ny, hvor klimaet og det grønne er i front.

Netop mobilitetsområdet har også stort fokus i anbefalingerne. Den nuværende mobilitetsplan gælder ellers frem til 2024.

De ti tiltag

Skal tage besværlige beslutninger

SF’s Brian Dybro, der er rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, er ligesom borgmesteren positivt stemt over for de nye klimavenlige retningslinjer.

Han ser også transporten som et område, man med fordel kan sætte ind.

- Vi skal turde at tage de modige og besværlige beslutninger, hvis vi skal komme i mål med de her ambitiøse anbefalinger, siger Dybro.

- Hvis jeg skal være konkret, så er det for eksempel at få folk ud af bilerne og i offentlig tranport eller op på cyklerne. Der kan man for eksempel nævne Nyborgvej, hvor man med den nye letbane kun har givet plads til bilerne, og cyklister må kæmpe for deres plads. Det skal jo vendes om.

Den konservative rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen Søren Windell ser lidt mere skeptisk på de nye retningslinjer.

- Selvom klimaet er vigtigt, så koster de her ambitiøse anbefalinger penge at gennemføre, og jeg kan godt være bekymret for, hvor den finansiering skal komme fra, siger han.

Han skal først se, hvordan eksempelvis nul-emissionszonerne rent faktisk kan lade sig gøre, før han giver sin uforbeholdne støtte.

- Meget hård mod bilister

Christoffer Lilleholt (V), der er by- og kulturrådmand, roser Task Forcens plan, som han kalder god og ambitiøs.

Han er dog ligesom Konservatives Søren Windell ikke overvejende begejstret overfor nul-emissionszonerne.

- Vi synes også, at planen er meget, meget hård over for bilisterne. Vi har svært ved at se, hvordan vi skal lave nul-emissionszoner, siger han.

Udover zonerne er et af forslagene at lave en trafikplan for Odense, der “fremmer aktiv og grøn transportadfærd”. Den del af planen køber han mere ind på.

- Der er rigtig mange mennesker i Odense, der arbejder i midtbyen og bor i forstæderne. Dem skal vi ikke tvinge ud af byen. Vi skal gøre det nemmere for dem at tage det grønne valg, men de skal stadig have lov at køre i deres bil - uanset om det er elbil eller benzinbil, siger han.

Taskforce-formand: Nødvendigt at gå hårdt til værks

Ifølge Sebastian Mernild, der er prorektor på SDU og formand for Task Forcen, så er det nødvendigt med indgribende tiltag, hvis ambitionen skal lykkes.

- Hvis vi skal omstille vores samfund enten mod 70 procents CO2-reduktion - eller i det her tilfælde mod klimaneutralitet - så bliver vi nødt til at gribe hårdt fat i de virkemidler, der er. Dels kommer det til at koste penge, og dels er det noget, der er synligt for borgerne her i Odense. Ikke bare for borgerne, men også for virksomheder og organisationer.

Mobilitetsområdet - altså hvordan vi kommer fra a til b - er et af de områder, der er årsag til meget af CO2-udledningen i Odense. Derfor er det også nødvendigt, at trafikanterne kommer til at mærke indgrebene, mener Sebastian Mernild

- Det er et område, hvor vi bliver nødt til at se på, hvad der skal til, for at vi netop kan reducere udledningerne fra biltrafikken.

Odenseanerne kan fra tirsdag komme med deres egne bemærkninger til de ti tiltag på odense.dk/klima. Bidragene vil indgå som inspiration i den videre behandling af klimahandlingsplanen.