I det fynske folks tjeneste

Pris til Syddansk Universitet

Det Danske Tvillingeregister ved Syddansk Universitet fik onsdag årets videnskabsetiske hæderspris.

Professor, dr. med. Kaare Christensen (tv) modtager prisen

Registret får prisen for sit enestående arbejde med at registrere tvillingefødsler fra 1870.

Det videnskabsetiske har været afgørende for tvillingeforskerne, som har brugt mange ressourcer på henvendelser til og information af både tvillingerne og deres pårørende, hedder det i begrundelsen for prisen.

Tvillingeregistret blev oprettet for at belyse indflydelsen af arv og miljø på udviklingen af sygdomme. Registret har dannet grundlag for både national og international forskning.

Den videnskabsetiske hæderspris uddeles af Det videnskabsetiske komitésystem og består af et diplom og et symbolsk beløb på 10.000 kr.

Prisen blev overrakt onsdag af departementschef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Christian Schønau.