I det fynske folks tjeneste

Rapport godkender hjertebehandling på OUH

Hjertebehandlingen på OUH bliver udført efter alment anerkendt praksis og af kompetente læger. Det konkluderer en eksterne evaluering af dødeligheden efter hjertekirurgi på OUH, som dog også peger på at enkelte forløb kunne have været håndteret bedre.

01:38

1 af 2

- Vi er selvfølgelig glade for, at der grundlæggende ikke er noget galt med kvaliteten af hjerteoperationerne på OUH, siger administrerende direktør Jane Kraglund.

I sidste måned kom det frem, at hjerteafdelingen på OUH havde større dødelighed blandt patienterne end hjerteafdelingerne i Århus, Aalborg og på Rigshopitalet. Tallene fik straks OUH til at iværksætte en ekstern undersøgelse.

Rapporten konkludere, at dødeligheden på OUH er marginalt højere end andre steder i Danmark. Det skyldes først og fremmest at lægerne på OUH oftere end andre steder har opereret patienter med yderst ringe prognoser.

- Vi har måske været for tilbøjelige til at tilbyde opereration. Det er altid en klinisk vurdering i det enkelte tilfælde, om en meget dårlig patient skal tilbydes operation, eller om man skønner, at risikoen forbundet med et indgreb er for stor, siger Gert Lerbjerg, ledende overlæge på OUH's hjertekirurgiske afdeling.

Undersøgelsen viser dog også at fem patientforløb kunne være håndteret bedre i forløbet efter operation og at der i et enkelt tilfælde er anvendt behandling, der ikke er overensstemmelse med alment anerkendt praksis. OUH har taget initiativ til at sikre, at dette forløb anmeldes til Patientforsikringen. Men den samlede konklusion fra det uvildige panel af læger lyder:

- Ved en samlet vurdering findes at behandlingen på Hjertekirurgisk Afdeling T, OUH er udført efter alment anerkendt praksis og af kompetente læger.

Se hele interviewet med Gert Lerbjerg