I det fynske folks tjeneste

Min mening: Red HF & VUC på Langeland

Det er skadeligt for Langeland og for Langelands borgere, at HF & VUC lukker i Rudkøbing. Det mener folketingskandidat for De Radikale Rasmus Helveg Petersen.

01:01

HF & VUC er den sidste uddannelsesinstitution på Langeland ud over folkeskolen, og derfor skal de bevares, skriver den radikale folketingskandidat i "Min mening - optakt til valg".

Af Rasmus Helveg Petersen, medlem af folketinget, Radikale Venstre

Som samfund har vi behov for, at der er gode uddannelser over hele landet, også i de små samfund. Det er en politisk opgave, som vi fra Christiansborg skal tage på os. Det er tid til at gøre op med centraliseringen, og det vil jeg og Radikale Venstre kæmpe for.

MIN MENING - PÅ VEJ MOD VALG

Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne.

Langeland er det sted i Danmark, hvor færrest får en uddannelse. Hele 13 procent af en årgang kommer ikke videre end folkeskolen.

Når der nu bliver længere til skolen – der er omkring en times transport fra Lohals og Bagenkop til Svendborg – så kommer færre unge fra Langeland til at gennemføre en uddannelse. Det betyder, at de unge får lavere løn i deres arbejdsliv, og det gør både de unge og Langeland fattigere.

Lukningen betyder også, at færre flytter til Langeland. Når man vælger bopæl, er nærhed til uddannelse én af de ting, der spiller en rolle. Samtidig betyder lukningen, at flere flytter væk fra øen. Nogle vil vælge at bo i nærheden af skolen i Svendborg.

HF & VUC lukker, fordi regeringen i årevis har skåret og skåret, cirka fire procent om året. Det er forkert, og skadeligt.

Radikale Venstre vil afskaffe omprioriteringsbidraget, som hvert år udhuler uddannelserne med to procent. Vi vil omlægge støtten til HF & VUC, så der gives tilskud til hver skole – og ikke kun pr. elev. Det ville have stoppet enhver snak om lukning i Rudkøbing! Derudover vil Radikale Venstre flytte beslutning om lukning af uddannelser til regionsrådene. 

Er der i fuldt alvor nogen, der kan have noget imod, at det koster lidt mere at uddanne elever i tyndt befolkede områder end for eksempel inde i Odense? Er der nogen, der synes, at vi skal vende ryggen til Langeland, fordi det koster 1,5 millioner kroner om året mere at drive skole i Rudkøbing end i Svendborg? Det er jo småpenge!

Vi gør enorm skade på Langeland ved at lukke skolen på havnen. Det gavner de tyndt befolkede områder langt mere at have uddannelser, end det gavner at udflytte få tusinde statslige arbejdspladser.

Hvis vi skal gøre noget godt for sammenhængskraften i vores land, skal vi starte med at have gode uddannelser spredt i hele landet. Vi skal ikke centralisere. Derfor skal vi bevare HF & VUC i Rudkøbing.