I det fynske folks tjeneste

Redekasser skal få skovmåren tilbage

For at få skovmåren tilbage har nordfynske medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening sat 20 redekasser op i skovene omkring Langesø.

Skovmåren kan nu flytte ind i en af 20 redekasser i skovene omkring Langesø.

Skovmåren kan nu flytte ind i en af 20 redekasser i skovene omkring Langesø.

Skovmåren kan nu flytte ind i en af 20 redekasser i skovene omkring Langesø.

1 af 3

Der er ikke set skovmår i området siden omkring 1960, men derfor kan det godt leve i området stadigvæk.

- Skovmåren er ekstremt sky og kun aktiv om natten. Om dagen sover den, og derfor er den næsten umulig at få øje på. Det er ikke utænkeligt, at den findes derude, selvom ingen har set den i mere end 40 år , fortæller formand for for Danmarks Naturfredningsforening Nordfyn, Kurt Holm.

De ophængte redekasser skal nu hjælpe med at afsløre, om der findes skovmårer i området. For selvom dyrene ikke lader sig se, kan de ikke skjule, at de har brugt en redekasse.

- En skovmår lægger sin afføring som territoriemarkering - typisk oven på redekassen. Så hvis vi en dag ser, at der ligger afføring oven på en af de redekasser, som vi har sat ud, vil det være et stærkt tegn på, at en mår har taget redekassen i brug, forklarer Kurt Holm.

Lokale DN-medlemmer vil fremover jævnligt kontrollere, om der er aktivitet i redekasserne.

Skovmår-projektet er landsdækkende og et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Zoologisk Museum og Danmarks Miljøundersøgelser. Aage V. Jensens Fonde støtter økonomisk.

På Nordfyn bidrager også Langesøfonden ved velvilligt at stille skov til disposition.

Læs mere