I det fynske folks tjeneste

Rederi går fri i retssag om grundstødning

Bulgarsk rederi sparede udgift til lods i Storebælt og stødte på grund. Dansk skib er uden ansvar, fastslår dommere.

Et dansk rederi er blevet frifundet i et opgør om årsagen til et fragtskibs grundstødning ved T-ruten i Storebælt.

I dommen noterer Sø- og Handelsretten, at risikoen for ulykker øges, når fragtskibe vælger at spare udgiften til en lods.

Det tungt lastede bulgarske fragtskib Petimata var netop uden lods, da det i 2004 stødte på grund efter at have passeret det mindre tankskib Ellen Theresa, som ejes af Herning Shipping.

I retssagen har rederiet Navigation Maritime Bulgare påstået, at det danske tankskib sejlede "hensynsløst" og i strid med reglerne, og at det er årsagen til det andet skibs grundstødning.

Kravet lød på betaling af cirka syv millioner kroner.

Tidligt om morgenen 9. juli var Ellen Theresa på vej mod syd. Hun var i ballast og havde kurs mod Polen. Petimata sejlede nord på lastet med 35.000 kaliumklorid, som skulle til Brasilien.

Over radioen aftalte de to skibe, at de skulle passere bagbord mod bagbord i den snævre T-rute.

Det bulgarske skib burde dreje bagbord efter passagen, men kaptajnen forholdt sig passiv og sejlede lige ud. Kort før grundstødningen slog han bak, men da var det for sent.

Sø- og Handelsretten frifinder det danske skib for ansvar. Dommerne noterer, at det bulgarske rederi sparede udgiften til en lods, selv om det anbefales at bruge en.

Når man sparer udgiften, udsætter man sig selv og andre skibe for en større risiko for fejl og ulykker, skriver dommerne.