Lille vandværk jagter rent drikkevand: - Det er helt umuligt

I over halvdelen af Danmarks drikkevandsboringer er der pesticidrester, og det gør det svært for lokale vandværker at finde rent drikkevand til borgerne. Det kan ikke blive ved med at gå, mener vandværkerne.

Sønderby Vandværk på Vestfyn har problemer med at finde vand. 

Vandværkets vandboring blev lukket i 2018, da der blev fundet pesticidrester, og dispensationen, som vandværket fik sidste år, er udløbet, så bestyrelsen er på jagt efter rent drikkevand til områdets beboere.

- Det er helt umuligt at have med at gøre. Hvis man ikke er meget entusiastisk om at drive et lille vandværk lokalt, løber man simpelthen skrigende bort, siger formand Haakon Pedersen.

Vandværker: Vi må gøre et eller andet

Danva, der er brancheorganisation for vandværkerne i Danmark, har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening foreslået, at der afsættes mellem syv og ti milliarder kroner på finansloven til at etablere såkaldte grundvandsparker, der hvor der udvindes grundvand.

Der kan eksempelvis være grundvandsparker i skove, ved økologiske landbrug eller anden natur, hvor der ikke bruges forurenende stoffer og andre pesticider.

quote I over halvdelen af Danmarks drikkevandsboringer kan man finde pesticidrester. Det kan ikke blive ved med at gå

Claus Vangsgård

- I over halvdelen af Danmarks drikkevandsboringer kan man finde pesticidrester. Det kan ikke blive ved med at gå. Hvis næste generation også skal have rent vand, må vi altså gøre et eller andet for at beskytte de ressourcer, vi har, siger Claus Vangsgård, der er seniorkonsulent hos Danva.

I samarbejde med landbruget er man i Danmark ved at etablere boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), så man beskytter vandkvaliteten mod forurening.

- BNBO-indsatsen er rigtig vigtig. Det er et godt skridt på vejen, men vi har nogle ressourcer, vi ikke kan tåle at tabe, fastslår Claus Vangsgård.

Pesticidrester er 50 år gamle

På Sønderby Vandværk mener man, det er en god idé med grundvandsparker, men det løser ikke problemet med rent drikkevand på den korte bane.

- Jeg tror ikke, jeg kommer til at opleve virkningen af dem, men det vil mine efterkommere, og det er nu, vi skal gøre det, for det er nu, vi kan stoppe tingene, siger Haakon Pedersen.

quote Det er helt umuligt at have med at gøre

Haakon Pedersen

Årsagen er, at pesticidresterne, der findes i drikkevandet nu, er 30-50 år gamle, og ifølge vandværksformanden vil der også de næste mange år sive pesticidresterne ned i grundvandet.

Er det flere penge, der er brug for, for at vi kan få rent drikkevand?

- Det er det indirekte, så vi kan gå ud og finde nogle rene drikkevandsreservoirer, som vi kan få beskyttet, så de ikke bliver forurenet, siger han.

Skeptiske landmænd: Vi er i gang med at løse opgaven

Det er landmændenes jord, der kan komme i spil, hvis der skal etableres grundvandsparker. 

Her er man skeptisk over for forslaget og mener, at milliardbeløbet kan bruges bedre.

- Det er ærgerligt, at de kommer med det, samtidig med vi arbejder med BNBO, fordi døren er sådan set åben. De sparker en åben dør ind. Vi er i gang med at lave BNBO, hvor vi skal lave forskellige tiltag: skovrejsning, permanent græs, økologi. På den måde er vi jo i gang med at løse opgaven, siger Torben Lyngsøe Povlsen, som er formand for L & F Centrovice i Ørbæk, der rådgiver landbrug og erhverv.

quote De sparker en åben dør ind. Vi er i gang med at lave BNBO, hvor vi skal lave forskellige tiltag: skovrejsning, permanent græs, økologi. På den måde er vi jo i gang med at løse opgaven

Torben Lyngsøe Povlsen

Venstre: Vi er klar til at gøre noget

Vandværkerne og Danmarks Naturfredningsforening forsøger at råbe politikerne op, så der kan afsættes et milliardbeløb til grundvandsparker på finansloven. 

I Venstre er man positiv indstillet.

- Uanset om der har været blå eller røde regeringer har vi lavet gode, brede aftaler. Det er vi også klar til at gøre igen, siger det fynskvalgte folketingsmedlem Erling Bonnesen (V).

- Efterhånden som der kommer mere registrering af forurenede grunde, og man kan se, hvor man måske skal udtage nogle arealer oven på nogle grundvandsmagasiner og udlægge det til natur, så er det det, vi er klar til at gøre, fastslår han.

Sønderby Vandværk er fortsat på jagt efter rent drikkevand og håber på at få vand fra en lokal lodsejers boring. Her er man ved at prøvepumpe og tage prøver fra vandet, så der kan lægges en ledning ned inden for den nærmeste fremtid.