I det fynske folks tjeneste

Region sænker forbruget

Forbruget af el, vand og varme på Region Syddanmarks institutioner og sygehuse er faldende.

Region Syddanmark sparer på strøm, varme og vand

El-forbruget på regionens institutioner og sygehuse er faldet med 2,1% fra 2008 til 2009, da forbruget var knap 99.000 MWh.

Det skyldes primært bedre styring af forbruget til belysning og ventilation og udskiftning og modernisering af installationer.

Det viser regionens miljøredegørelse for 2009.

Den viser også, at varmeforbruget faldt 9,2% til knap 152.000 MWh. Faldet svarer til forbruget i 850 parcelhuse og skyldes bla. løbende forbedring af bygninger.

Forbruget af vand er faldet 7,7% fra 2007 til 2009 til knap 729.000 m3. Faldet svarer til forbruget i 260 husstande.

Udover forbedringer af bygninger og installationer menes faldet også at skyldes ændringer i medarbejdernes adfærd.