Hårdt ramt af corona-nedlukning: Kæmpe underskud i Rosengårdcentret

Corona satte sit præg på 2020 i Fyns største indkøbscenter.

Corona-nedlukningen i 2020 blev en dyr omgang for Fyns største indkøbscenter.

Rosengårdcentret sluttede året med et underskud på 121 millioner kroner - 239 millioner kroner dårligere end i 2019.

På den baggrund er ejerne dog tilfredse fremgår det af årsregnskabet.

Omsætningen, der blandt andet indeholder lejeindtægter, steg fra 154 til 156 millioner kroner.

Det fremgår af det netop offentliggjorte regnskab for 2019 for Datter Rosetum K/S, der ejer Datter Rosetum II, driftsselskabet for Rosengårdcentret.

En væsentlig del af underskuddet skyldes dog også værdireguleringer på centrets bygningsmasse, der i 2020 blev nedskrevet med 118 millioner kroner.

Nedskrivningen skyldes ifølge ledelsesberetningen den usikkerhed, der er om værdisætningen af forretnings- og centerejendomme under coronakrisen.

Til trods for nedskrivningerne er centret fortsat værdisat til i underkanten af fire milliarder kroner.

Rosengårdcentret er tysk ejet af det Luxembourg-baserede selskab ECE Progressive Income Growth Fund og Arbejdsmarkedets Tillægs Pension, der også er kendt som ATP.

Trods underskuddet er der udbetalt 68 millioner kroner i udbytte i 2020 mod 154 millioner kroner i 2019.