I det fynske folks tjeneste

Rensningsanlæg snart klar igen

Siden stormfloden 1. november har rensningsanlægget i Svendborg ledt spildevand direkte ud i Svendborg Sund. Men nu er det snart slut med forureningen.

Rensningsanlægget regner med at være i fuld drift inden 1. december

På rensningsanlæget regner man med at være tilbage i normal drift inden 1. december.

Fredag modtager Fyns Amt en redegørelse fra rensningsanlæget, der beskriver hændelsesforløbet.

Stormfloden gav både oversvømmelse, skader på anlæget og satte pumperne ud af drift. Alt dette har taget lang tid at få på plads igen, men nu er skaderne minimeret og rensningsanlæget renser nu spildevandet 75% rent.

Men i næste uge skulle de være opppe på de normale 95%