I det fynske folks tjeneste

Ønsker at ambulance-aftale med Responce fortsætter

Forvaltningen i Region Syddanmark lægger op til at beholde det Falck-ejede ambulanceselskab Responce. Det fremgår af forvaltningens oplæg til det Præhospitale udvalgs møde tirsdag.

Region Syddanmark har så positive erfaringer med ambulanceselskabet Responce, at en opsigelses-option ikke skal benyttes. Det foreslår administrationen i regionen.

Administrationen i Region Syddanmark lægger op til at beholde det Falck-ejede ambulanceselskab Responce. Det fremgår af forvaltningens oplæg til det Præhospitale udvalgs møde tirsdag.

Responce står for ambulance-beredskabet i Middelfart Kommune og Trekantsområdet.

I dagsordenen kan man blandt andet læse, at "Det indstilles, at Præhospitaludvalget indstiller til Regionsrådet, at kontrakten med Responce for delområde 2 Trekantsområdet fortsætter til 2025."

Læs også Ulovligt: Ambulancereddere får mundkurv på

Ti år mere

Indstillingen bygger på en generel tilfredshed med det, som Responce har leveret siden kontakten med operatøren trådte i kraft 1. september 2015, lyder der fra Region Syddanmark.

"Responce har leveret en god service også i de situationer, hvor regionen har haft særlige ønsker (fx ekstraordinære tilkøb af ambulancer med kort varsel, ansættelse af flere paramediciner mv)", skriver forvaltningen til politikerne i det Præhospitale Udvalg.

Kontrakten løber i ti år med mulighed for at opsige kontrakten efter fem år. Og det er den opsigelsesmulighed, som Præhospitaludvalget indstiller, at der ikke gøres brug af.

Administrationen vurderer, at der for øjeblikket ikke er reelle private konkurrenter til Falck Danmark A/S, og at "kredsen af potentielle udenlandske aktører, som vil være interesserede i at byde i Danmark, vil være begrænset som følge af de dårlige erfaringer de udenlandske aktører hidtidig har haft på det danske ambulancemarked."

"Konkurrencen på ambulanceområdet blev i april 2015 yderligere formindsket, da Falck Danmarks opkøbte Responce, hvorfor konkurrencen på ambulanceområdet samlet set vurderes som værende lille eller ikke-eksisterende."

Læs også Lockout: Disse regionalt ansatte kan blive ramt

"Responce har leveret god service"

Regionen har positive erfaringer med den nuværende kontrakt, skriver administrationen i indstillingen: 

"Responce har leveret de i kontrakten definerede beredskaber, og der har gennem hele perioden været et godt samarbejde, hvor Responce har leveret en god service også i de situationer, hvor regionen har haft særlige ønsker (fx ekstraordinære tilkøb af ambulancer med kort varsel, ansættelse af flere paramediciner mv)."

Fakta

  • Den 10. oktober 2014 blev der indgået nye ambulancekontrakter mellem Region Syddanmark og to nye operatører, Bios Ambulanceservice Danmark (BIOS) og Responce A/S (Responce) med start 1. september 2015. 
  • Den 27. juni 2016 blev BIOS erklæret konkurs, og Region Syddanmark overtog driften med ambulancetjenesten i tre af fire delområder i Region Syddanmark. Det sidste område drives fortsat af Responce.
  • Ambulancekontrakten med Responce løber i 10 år, dvs. driftsperioden startede den 1. september 2015 og er gældende til den 31. august 2025 (kontraktudløb), med mindre kontrakten opsiges i henhold til pkt. 7.c. i kontrakten.
  • Kontraktens 7.c.1 giver regionen mulighed for kontraktophør efter 5 års drift, dvs. ophør den 31. august 2020.
  • I tilfælde af at regionen ønsker at bringe kontrakten til ophør efter de første 5 års drift, skal regionen opsige kontrakten skriftligt senest den 31. august 2019.
Kilde: Region Syddanmark

Ved du noget? Så send os et tip