I det fynske folks tjeneste

Rigsrevision kritiserer Svendborg

Rigsrevisionens kritiserer Svendborg Kommune for håndtering af sygedagpenge.

Rigsrevisionens kritiserer Svendborg Kommune for håndtering af sygedagpenge.

Rigsrevisionen gennemgik ved besøg i Svendborg Kommune 19. - 22. maj 2008 kommunens forvaltning af og regnskabsførelse for ordninger, hvor kommunen modtager statsrefusion og foretager afregning over for staten.

Rigsrevisionen skriver blandt andet at Svendborg Kommunes forvaltning af sygedagpengeområdet:

" - på en række områder ikke var tilrettelagt hensigtsmæssigt og fungerede mindre tilfredsstillende. Dette medførte, at der ikke var tilstrækkelig sikkerhed for, at vilkårene for opnåelse af statsrefusion blev overholdt."

De kritisable forhold betyder også, at nogle sygedagpengesager fik et unødvendigt langt forløb, skriver Rigsrevisionen, og fortsætter:

" - hvorved det ikke sikredes, at sygemeldte borgere hurtigst muligt kunne genvinde deres arbejdsevne og vende tilbage til arbejdsmarkedet. Forholdene kan således medføre et økonomisk tab for både Staten og Svendborg Kommune."

Svendborg tager kritik til efterretning

Jobcenterchef Birgit Bagge, Svendborg Kommune, tager rigsrevisionens rapport til efterretning.

- Jeg ville selvfølgelig hellere have undværet den løftede pegefinger. Revisionens bemærkninger er ikke overraskende for os. Derfor har vi også allerede sat gang i flere initiativer, således at vi fremadrettet får ændret vores procedure og den måde vi arbejder med tingene på. Det betyder også, at en række af de anbefalinger som rigsrevisorerne kommer med, allerede i dag er en del af den måde vi håndterer arbejdet på, siger Birgit Bagge i en pressemeddelelse fra kommunen.
 
Hun kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om håndteringen af sagerne har betydet, at Svendborg Kommune har lidt et økonomisk tab.
- Nu går vi gang i med at undersøge sagerne til bunds, og så må tiden give svar på det spørgsmål, siger hun.