I det fynske folks tjeneste

Risko for kø: Ny asfalt på Fynske Motorvej

Vejdirektoratet skal lægge ny asfalt på Fynske Motorvej ved Nørre Aaby. Arbejder bliver udført aften og nat for at genre trafikken mindst muligt.

Foto: arkiv

Søndag den 13. august går Vejdirektoratet i gang med at udskifte den slidte asfalt på Fynske Motorvej ved Nørre Aaby. Arbejdet forventes at tage to uger.
 
Asfaltarbejdet i østgående retning begynder lige øst for frakørselsrampe 57 Nr. Åby og slutter ved tilkørselsrampe 56 Ejby.  
 
- Arbejdet begynder med, at den gamle belægning fræses af. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig lægges den nye belægning på, og til slut laves der nye striber, fortæller Vejdirektoratet.    
 
Resultatet skal give en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.    
 
For ikke at forstyrre trafikken i dagtimerne bliver arbejdet udført som aften- og natarbejde mellem klokken 19.00 – 06.00, dog på fredage og søndage fra klokken 20.00.  
 
Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid, lyder det fra Vejdirektoratet. 

- Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Asfaltarbejde på Fynske Motorvej

Konkret vil asfaltarbejdet få følgende konsekvenser:
  • Ved aften- og natarbejdet ledes det østgående spor over i vestgående spor med ét spor farbart i begge retninger.
  • Tilkørselsrampe 57 Nr. Åby samt fra- og tilkørselsrampe Ejby i østgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne.
  • Nedsat hastighedsbegrænsning forbi arbejdsområdet.  
Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik.  
 
Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.