I det fynske folks tjeneste

Rod med affalds-afregning i Assens

Flere husstande i Assens har ikke fået vejet deres affald hver gang, og nu skal der istedet laves et skøn over, hvor meget de skal betale.

Årsagen er, at Meldgaard Miljø, der henter dagrenovation i Assens Kommune, har haft problemer med registrering af det vejede affald.

Alle husstande har fået registreret det vejede affald, men ikke hver gang. Derfor skal gebyret for at få hentet affald nu beregnes på baggrund af et skøn.

- Det er vigtigt for os at understrege, at ingen borgere kommer til at betale for meget for deres affald. Det kan faktisk ikke siges tydeligt nok. Vi laver en "fejlmargin" i skønnet af gebyret, der bliver i borgerens favør, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Lars Kristian Pedersen.

Baggrunden for fejlen skal findes i et nyt veje-system, som Meldgaard Miljø indførte i starten af 2008.

Læs mere