I det fynske folks tjeneste

Rollatoren er et hit hos de ældre

En undersøgelse fra Hjælpemiddelinstituttet og Odense Kommune har for første gang bevist, at en rollator gavner de ældre.

Gangbesværede ældre får det bedre, når de får en rollator.

Det er ikke længere blot en formodning, men et faktum efter at Hjælpemiddelinstituttet og Odense Kommune har lavet den første undersøgelse af rollatorens betydning.

Her er 37 brugere blevet spurgt før og efter livet med en rollator.

Undersøgelsen viser, at deres behov for hjælp til at komme omkring udendørs er blevet formindsket.

Efter at have fået en rollator går de oftere ture, ligesom de oftere deltager i kulturelle og sportslige arrangementer.

Alt i alt er deltagernes høje forventninger til rollatoren blevet opfyldt og for manges vedkommende bedre end forventet.

- Set ud fra et samfundsmæssigt synspunkt er det vigtigt, at vi kan dokumentere, at de tiltag, der gøres, har en effekt, og at denne effekt harmonerer med de krav, lovgivningen stiller i forhold til borgerne, siger forsker Åse Brandt fra Hjælpemiddelinstituttet.