I det fynske folks tjeneste

S-borgmestre kræver trængselspenge til Fyn

Flere fynske, socialdemokratiske borgmestre kræver nu, at de københavnske trængselspenge bliver brugt i deres fynske lokalområde og ikke kun i København.

Flere af de fynske politikere ønsker at trængselspengene bliver brugt på en letbane i Odense

Odenses borgmester Anker Boye (S) ønsker at nogle af pengene fra betalingsringen bliver brugt til en letbane i Odense.

- 50.000 mennesker pendler allerede dagligt over Odenses kommunegrænse til uddannelse eller arbejde. Samtidig flytter flere og flere til byen. Presset på infrastrukturen i Odense vil derfor stige, og sideløbende vil en række ambitiøse projekter blive sat i gang i byen. Letbanen vil derfor udgøre et helt nødvendigt bindeled mellem de forskellige forandringer, byen undergår de kommende år og bidrage til at lette presset på infrastrukturen på en miljøvenlig måde, siger Anker Boye.

Også Svendborgs borgmester Curt Sørensen (S) opfordrer regeringen til at bruge en del af den milliard kroner, som regeringen nu vil sætte af til kollektiv trafik, på trafikale investeringer på Fyn.

- Det er afgjort noget, vi skal have penge til, siger han til TV 2/FYN.

Curt Sørensen peger på, at et samlet Fyn ønsker en letbane i Odense, men at Fyn for eksempel også jagter penge fra staten til en udvidelse af den vestfynske motorvej og en ny bro over Lillebælt.

- Når man nu ikke bruger så mange penge på anlægsinvesteringer i København, vil det give mere luft i den samlede kasse, og så er det afgørende, at Fyn er på banen igen, siger han.

Nyborgs borgmester Erik Christensen (S) mener, at det er helt oplagt, at regeringen nu afsætter penge til en letbane i Odense.

Det har længe været et ønske blandt politikerne på Fyn, at Odense får en letbane i forbindelse med byggeriet af et nyt supersygehus. Men pengene er ikke afsat, selvom regeringen har givet positive tilkendegivelser overfor projektet.

- Det vil være fuldstændigt vanvittigt ikke at tænke på letbanen i Odense. Derfor skal en del af trængselspengene bruges på letbanen, siger Erik Christensen til TV 2/FYN.

Assens' borgmester Finn Brunse (S) er enig. En del af trængselspengene skal til det fynske.

- Det er helt naturligt, at der i letbanen er et projekt, som nu bør nyde fremme, fortæller han.

Han er lodret uenig i Københavns overborgmester, Frank Jensens, udmelding til politiken.dk om, at København udelukkende skal have gavn af trængselspengene.

- Pengene skal ikke bare bruges i København, men til infrastruktur i hele landet.

Samme holdning har byrådsmedlem Anders W. Berthelsen (S) fra Odense.

- Det her bør kunne fremme letbanen i Odense. København skal ikke have alle pengene, forklarer han.

Det socialdemokratiske folketingsmedlem Jan Johansen ser også frem til, at trængselspengene tilfalder hele landet.

- Jeg går ud fra, at nogle af pengene fra den halve milliard, der skal bruges på kollektive trafikinvesteringer, også bliver strøet udover Fyn, fortæller han til TV 2/FYN.

Et andet fynsk folketingsmedlem, Trine Bramsen, mener til gengæld ikke, at Fyn skal have del i pengene fra betalingsrings-projektet.

- Pengene skal bruges til steder, hvor der er en massiv trængsel. Og det er der altså lige nu i København, siger hun.

Penge skal ikke bruges i København

Han er lodret uenig i Københavns overborgmester, Frank Jensens, udmelding til politiken.dk om, at København udelukkende skal have gavn af trængselspengene.

- Pengene skal ikke bare bruges i København, men til infrastruktur i hele landet.

Samme holdning har byrådsmedlem Anders W. Berthelsen (S) fra Odense.

- Det her bør kunne fremme letbanen i Odense. København skal ikke have alle pengene, forklarer han.

Det socialdemokratiske folketingsmedlem Jan Johansen ser også frem til, at trængselspengene tilfalder hele landet.

- Jeg går ud fra, at nogle af pengene fra den halve milliard, der skal bruges på kollektive trafikinvesteringer, også bliver strøet udover Fyn, fortæller han til TV 2/FYN.

Et andet fynsk folketingsmedlem, Trine Bramsen, foreslår i stedet, at pengene bliver brugt til at forbedre tog-forbindelserne mellem Odense og København.