I det fynske folks tjeneste

Salg af lufthavn er gået i vasken

Planerne om at sælge den offentligt ejede Odense lufthavn er gået i vasken.

Planerne om at sælge den offentligt ejede Odense lufthavn er gået i vasken.

Der har ellers i lang tid været forhandlinger i gang med med en seriøs køber, men parterne har ikke kunnet finde en løsning.

Hen over sommeren har de tre ejere - Nordfyn, Kerteminde og Odense kommuner været i tæt dialog med en interesseret køber. Men nu er  forhandlingerne brudt sammen.

Det er Odense Kommunes stadsdirektør Jørgen Clausen, som har ført forhandlingerne - han er i USA for tiden. Det har derfor ikke været muligt at få oplyst hvorfor forhandlingerne er strandet.

Men meget tyder på, at den generelle afmatning indenfor luftfarten har været en medvirkende årsag til, at køberen har trukket sig.

Samtidig har Apollo Rejser udsat planer om nyt resjemål med afgang fra Odense Lufthavn.

Underskud dækkes af kommuner

Lufthavnen giver et årligt underskud på 6-8 millioner kroner - et underskud, som dækkes ind af staten og de tre kommuner.
Ejerne er indstillet på fortsat at dække underskuddet - også de kommende år.

Underskuddet i lufthavnen dækkes ind i forhold til kommunernes indbyggertal - og det vil sige at Odense betaler langt den største del af underskuddet.