I det fynske folks tjeneste

SDU-forskning: Skarven kan høre under vand

For første gang har forskere påvist, at en havfugl kan høre under vand. Det giver helt nye muligheder for at beskytte fugle i trafikerede farvande.

Loke bliver høretestet i bassin. Foto: SDU

Det er almindeligt kendt, at sæler, hvaler og andre vandlevende dyr kan høre under vand. Men nu viser ny forskning fra SDU, at det samme kan skarven, skriver SDU i en pressemeddelelse.

Forskerne fra Biologisk Institut på SDU har høretestet skarven Loke, der bor på SDUs marinbiologiske forskningsstation i Kerteminde.

- Hørelse under vand må være en meget brugbar sans for skarver. De er afhængige af at kunne finde føde, også selvom vandet ikke er klart, eller hvis de lever i arktiske egne, hvor der er mørkt i lange perioder ad gangen, siger Kirstin Anderson Hansen, ph.d. ved SDU.

Udover Kirstin Anderson Hansen har forskerne Alyssa Maxwell, Ursula Siebert, Ole Næsbye Larsen og Magnus Wahlberg deltaget i projektet.

Hører som tandhvaler og sæler

Forskningen viser, at skarvens høre-evner er på niveau med tandhvalers og sælers hørelse. Skarven kan høre lyde mellem 1 og 4 kHz, og det er i det område, at fisk som ulk og sild frembringer lyde. Både ulk og sild er på skarvens menu.

Forskellige menneskeskabte lyde ligger også mellem 1 og 4 kHz. Det kan være alt lige fra bygning af havvindmøller, boreplatforme, skibstrafik og vandscootere.

- Menneskeskabte lyde kan forstyrre havets dyr i et sådan omfang, at de ikke kan finde føde eller kommunikere med hinanden. Det er et kendt problem for f. eks. marsvin og sæler, og nu er det altså også et muligt problem for fugle. Det er bestemt noget, som vi skal være mere opmærksomme på, siger lektor Magnus Wahlberg fra SDU.

SDU-biologerne planlægger nu flere forsøg, og de næste fugle, der skal testes, bliver formentlig lomvier og søpapegøjer.

Studiet er publiceret i tidsskriftet The Science of Nature.