I det fynske folks tjeneste

Sejr for Odense Havn i EU-parlamentet

EU-parlamentet nedstemte tirsdag med stort flertal et forslag om, at opgravet havneslam skal deponeres på losseplads. Et forslag, der kunne have truet Odense Havn og Lindøværftets eksistens.

Spulefeltet ved Odense Kanal, som EU-Kommissionens forslag ville gøre ulovligt

Trussel mod Odense Havn

Havneslammet graves af bunden i havne og kanaler for at bevare dybden til at modtage store skibe.

Slammet er normalt forurenet, men har hidtil kunnet deponeres på nærliggende såkaldte spulefelter.

EU-kommissionens forslag ville stoppe den praksis og indføre, at sedimentet skulle deponeres på godkendte lossepladser, hvilket er en langt dyrere løsning.

Direktøren for Odense Havn, Carsten Aa har tidligere sagt, at det vil blive så dyrt, at det kunne true havnens og Lindøværftets eksistens.

Efter afgørelsen i parlamentet tirsdag er han stærkt tilfreds:

- Vi er fortrøstningsfulde og regner med, at parlamentets afgørelse kommer til at stå ved magt, siger Carsten Aa.

Han tilføjer, at når bundslammet ikke længere betragtes som affald, vil meget af det måske kunne genbruges til f.eks. vejbelægninger og andre byggeopgaver.

Socialdemokraterne samlet

I EU-parlamentets miljøudvalg var der flertal for EU-Kommissionens forslag.

Blandt andet fordi den socialdemokratiske gruppe var splittet.

I mellemtiden er det lykkedes at samle socialdemokraterne i parlamentet om et alternativt forslag om fortsat at tillade deponering af havnesediment på spulefelter.

Ikke mindst tak at være fodarbejde af det socialdemokratiske parlamentsmedlem og formand for miljøudvalget, Dan Jørgensen, som bla. er valgt på Fyn.

Tilsammen udgjorde socialdemokraterne og den konservative gruppe i parlamentet et så komfortabelt flertal, at hverken EU-kommissionen eller ministerrådet kan sidde det overhørig, mener Dan Jørgensen.