I det fynske folks tjeneste

Seks skoler nedlægges i Svendborg

Seks skoler skal nedlægges i Svendborg. Der skal etableres en fælles overbygningsskole på Hømarkskolen. Det foreslår Svendborg Kommunes børn- og ungeforvaltning.

Nordre Skole er en af de skoler der foreslås nedlagt i Svendborg

I indstillingen til børn- og ungeudvalget foreslår forvaltningen følgende ændringer:

  • Byskolen og Nordre Skole nedlægges
  • Hømarkskolen overtager 7. - 9. klasse fra Østre, Thurø og Tved Skoler og bliver kommunens eneste skole med 10. klasse.
  • Østre, Vestre og Thurø Skoler ændres til skoler med 0 - 6. klasse
  • Rantzausminde Skoledistrikt udvides til at omfatte Vestre Skoles 7. - 9. klasse 
  • Skårup og Sct Michaels Skoler lægges sammen på Skårup Skole
  • Sundhøjskolen og Lundby Skole får fælles ledelse med 0. til 9. klasse
  • Gudbjerg, Gudme og Hesselager Skoler lægges sammen på Gudme Skole med 0. - 9. klasse
  • Stenstrup og Kirkeby Skoler får fælles ledelse med 0. - 9. klasse
  • Vester Skerninge Skole og Bymarkskolen lægges sammen i Vester Skerninge med 0. - 9. klasse

Alle ændringer kan i givet fald træde i kraft 1. august 2011. Vedtages forslaget, foreslås det sendt i høring i otte uger fra 2. september 2010.

Forvaltningens forslag kommer til behandling i børn- og ungeudvalget d. 18. august 2010.

Læs hele forslaget til ny skolestruktur i Svendborg