I det fynske folks tjeneste

Skærpet tilsyn på institutioner

I lyset af de tragiske begivenheder på døgninstitutionen Lunden, hvor en 3-årig handikappet dreng blev kvalt i en tremmeseng, iværksætter Fyns Amt nu et ekstraordinært og målrettet tilsyn på døgninstitutionerne Lunden, Børnehusene og Bihuset.

Det var her på institutionen Lunden, at den tragiske ulykke fandt sted

Uvildigt tilsyn

Alle tre institutioner modtager børn og unge med svære fysiske og psykiske handicap. Tilsynet gennemføres af uvildige eksperter og forventes afsluttet sidst i oktober. Alle er meget berørte af det, der er sket på Lunden, siger formand for Social- og Psykiatriudvalget Ib Dalsfledt.

- For at sikre, at sikkerheden fremadrettet er helt i top og for at udbedre eventuelle mangler, sætter vi nu et målrettet tilsyn i værk på de tre institutioner. Vi har fået embedslægen og Hjælpemiddelinstituttet til at hjælpe os, og jeg har allerede bedt dem gå i gang.

Målrettet tilsyn

At tilsynet er målrettet betyder, at man på forhånd udvælger de områder, der skal undersøges dybdegående. Det er i modsætning til et almindeligt tilsyn, hvor alt fra økonomi til senge og hjælpemidler bliver gennemgået på institutionen. I tilsynet på Lunden, Børnehusene og Bihuset gennemgås og beskrives følgende områder:

  • Senge, hjælpemidler og andet materiel som brugerne benytter eller kan komme i kontakt med - for eksempel legetøj.
  • Arbejdsgange og rutiner i forhold til opsynet med brugerne - for eksempel med hensyn til overvågningsudstyr og medicinhåndtering.
  • Beredskab og procedurer ved akut sygdom, dødsfald eller anden alvorlig ændring i brugernes helbredsmæssige tilstand.

Når tilsynet er gennemført i oktober bliver resultaterne forelagt Social- og Psykiatriudvalget.